נציגויות

®MICROCLEAR

חברת חוליות הנה הנציגה הבלעדית של חברת ®Microclear הגרמנית.

החברה מייבאת  מגוון רחב של ממבראנות MBR בסינון אולטרה פילטראציה.

המערכות מיועדות לטיפול במים אפורים, שפכים מוניציפאליים ושפכי תעשייה. 

 

להלן פירוט המוצרים בהתאם לספיקות השונות: