CLEARGREY 315

CLEARGREY 315

כללי | יתרונות המערכת | דרישות כלליות להתקנה | חלקי המערכת 

כללי

אנחנו בחוליות מאמינים שכל אזרחי ישראל יכולים ליהנות מגינות ירוקות ושופעות, תוך עזרה בשמירה על המשאב היקר ביותר שלנו - מים. מערכת CLEARGREY315 מספקת פתרון יעיל ומתקדם לניתוב מים אפורים, שמאפשר את צמצום צריכת המים בבית וחסכון בחשבון המים החודשי, על ידי שימוש בטכנולוגיות חדשות למחזור מים אפורים להשקיה. 

מקורות המים הנם ממכונת הכביסה וחדרי הרחצה (אמבטיה, מקלחת, כיורי רחצה) והם מוגדרים מים אפורים.

מערכת CLEARGREY315 מיועדת להתקנה בבית חדש או משופץ בו קיימת הפרדת צנרת מים אפורים מצנרת המים השחורים. המערכת מתחברת בצורה פשוטה ונוחה למערכת הביוב בבית ומתאימה במיוחד להתקנה במקומות צרים ועמוקים, בהם צנרת המים האפורים נמצאת בעומק 70  ס”מ ומטה.

מערכת המים האפורים מנתבת את המים ישירות מהבית להשקיית הגינה, ללא מכלי אגירה בתווך. סינון המים האפורים מתבצע באמצעות טוף מנופה, הניתן לרכישה בחנויות גינון.  החלפת הטוף מהירה ופשוטה, ללא צורך באמצעים נוספים. מערכת המים האפורים מתחברת למערכת השקית הגינה בקלות ללא צורך בחיבורים מיוחדים.

יתרונות המערכת:

חסכון במים: חיסכון של עד כ- 40% מצריכת המים החודשית. 

הפעלה ואחזקה פשוטה: מערכת המים האפורים ידידותית למשתמש, הסינון באמצעות טוף זמין וזול להחלפה.

התאמה לתנאי שטח: מערכת המים האפורים ניתנת להארכה ומתאימה להתקנה גם במקומות צרים ועמוקים. 

סביבה אסתטית ונעימה: מערכת מים אפורים תת קרקעית, ללא אגירת מים, ללא מפגעי ריח, ללא התרבות של יתושים. 

השקיה פשוטה: ניתן להשקות בקלות בקו אחד או להתחבר בפשטות למערכת השקיה ייעודית למים אפורים, תוצרת חוליות. 

דרישות כלליות בהתקנת מערכת CLEARGREY315:

 • המים האפורים אסורים לשתייה ולרחצה! 
 • הפרדה בין צנרת מים שחורים וצנרת מים אפורים תבוצע ע”י שרברב ובאחריות הלקוח 
 • יש להתקין מחסום אל חוזר על צינור היציאה ממערכת המים האפורים לביוב 
 • יש להכין נקודת חשמל חיצונית מוגנת מים בסמוך למיקום מערכת המים האפורים, באמצעות חשמלאי מוסמך ובאחריות הלקוח 
 • אין לחבר בשום אופן חיבור צולב את מערכת ההשקיה של המים האפורים (צבע סגול) עם מערכת ההשקיה והטפטוף במים השפירים (בד”כ בצבע שחור/ חום)
 • השקיית הגינה באמצעות מים אפורים תיעשה באמצעות טפטוף טמון בלבד, ע"י צנרת בצבע סגול
 • ירקות וצמחי מאכל יושקו במים רגילים, באמצעות צנרת נפרדת מצנרת המים האפורים, תוך מניעת חיבורים צולבים
 • חובת הצרכן לבדוק מראש התאמה לתקנות או לחוקים הקיימים.

חלקי המערכת:

 • גוף מערכת המים האפורים
 • משאבת לחץ
 • מסנן טוף
 • מחסום אל חוזר
 • בקר חשמלי
 • שלט אזהרה