CLEARGREY BIOFILTER

CLEARGREY BIOFILTER

כללי | יתרונות המערכת | דרישות כלליות להתקנה | חלקי המערכת  

כללי

אנחנו בחוליות חרטנו על דגלנו להפוך לחברה ירוקה ולהביא עמנו בשורה אמיתית לחסכון במים, למען שמירה על איכות הסביבה. 

מערכת CLEARGREY BIOFILTER מטפלת במים האפורים המגיעים מחדרי הרחצה ומכונת הכביסה. הטיפול במים  האפורים מתבצע ע"י החדרת וערבול אוויר, המאפשר התפתחות חיידקים אירוביים, צורכי חמצן, על מצע פיסי. חיידקים אלו מפרקים את החומר האורגני המגיע מן המים האפורים ומשתמשים בו כמקור לאנרגיה ובכך מנקים את המים האפורים ומשפרים את איכותם. לאחר הטיפול ניתן לעשות במים שימוש חוזר לטובת השקיית גינות בטפטוף טמון.

המים מגיעים למכל הטיפול לאחר שסוננו במסנן גס CLEARGREY 315. במשך 4 שעות מתבצעת פעולה של חמצון המים האפורים ע"י החדרת אוויר יזומה, המאפשרת לתהליך הביולוגי לפרק את שאריות החומר האורגני במים האפורים. עם סיום תהליך החמצון מערכת המים האפורים נכנסת למנוחה, ע"מ לאפשר תהליך שיקוע של מוצקים לקרקעית המערכת. לאחר מכן נכנסת לפעולה משאבה המעבירה את המים הנקיים להשקיית הגינה בטפטוף טמון. משאבת בוצה מפנה את המוצקים שנותרו מהמים האפורים אל הביוב באופן אוטומטי בזמנים קבועים. 

יתרונות המערכת:

 • חסכון במים: חיסכון של עד כ- 40% מצריכת המים החודשית. 
 • מערכת אקולוגית:  טיפול טבעי ע"י חיידקים אירוביים באמצעות ערבול והחדרת חמצן.
 • סביבה אסתטית ונעימה: עבודה שקטה במיכל מעוצב, ללא מפגעי ריח, ללא התרבות של יתושים.  
 • הפעלה פשוטה: ללא צורך בתחזוקה.

דרישות כלליות להתקנה:

 • המים האפורים אסורים לשתייה ולרחצה! 
 • הפרדה בין צנרת מים שחורים וצנרת מים אפורים תבוצע ע”י שרברב ובאחריות הלקוח.
 • יש להתקין מחסום אל חוזר על צינור היציאה ממערכת המים האפורים לביוב.
 • יש להכין נקודת חשמל חיצונית מוגנת מים בסמוך למיקום מערכת המים האפורים, באמצעות חשמלאי מוסמך ובאחריות הלקוח.
 • אין לחבר בשום אופן חיבור צולב את מערכת ההשקיה של המים האפורים (צבע סגול) עם מערכת ההשקיה והטפטוף במים השפירים (בד”כ בצבע שחור/ חום).
 • השקיית הגינה באמצעות מים אפורים תיעשה באמצעות טפטוף טמון בלבד, ע"י צנרת בצבע סגול.
 • ירקות וצמחי מאכל יושקו במים רגילים, באמצעות צנרת נפרדת מצנרת המים האפורים, תוך מניעת חיבורים צולבים.
 • חובת הצרכן לבדוק מראש התאמה לתקנות או לחוקים הקיימים.

חלקי המערכת:

 • מערכת מים אפורים לסינון גס CLEARGREY 315
 • מכל איסוף וטיפול במים אפורים
 • מפוח
 • משאבות