CLEARGREY MBR

CLEARGREY MBR

כללי | יתרונות המערכת | דרישות כלליות להתקנה | חלקי המערכת 

כללי

אנחנו בחוליות חרטנו על דגלנו להפוך לחברה ירוקה ולהביא עמנו בשורה אמיתית לחסכון במים, למען שמירה על איכות הסביבה. מערכת CLEARGREYMBR היא הפתרון האולטימטיבי עבור כל אותם אנשים שמעוניינים לשמור ולנצל כל טיפה של מים.

מערכת CLEARGREYMBR פועלת באמצעות טכנולוגיה גרמנית חדשנית מוגנת פטנט בשם MicroClear®.  המערכת מסננת את המים האפורים, המגיעים מחדרי הרחצה ומכונת הכביסה. בהפרדה נכונה של תשתיות, יזרמו כל המים האפורים- מי המקלחות, כיורי הרחצה ומכונת הכביסה, למיכל האיסוף, יטופלו  ויאגרו  לשימוש  חוזר.

המים האפורים נקלטים ביציאה ישירה בגרביטציה למסנן גס מקדים ומהם למיכל אגירה בנפח של עד 70 ליטר. 

עודפי מים אפורים או במקרה של סתימת המסנן הגס, עוברים ישירות לעבר מגוף אל חוזר ומהם לבור השפכים. 

מערכת הטיפול במים האפורים שואבת את כמות המים ממיכל אגירת הקולחים, בהתאם לספיקה המקסימלית של המערכת, בעזרת משאבה טבולה מתוצרת אירופאית איכותית. 

בתא התהליך מותקנת ממברנת אולטראפילטרציה UF, המסננת  לרמה שלישונית, הגבוהה מהערכים הקבועים בחוק. 

המים האפורים, העוברים דרך הממברנה, נשאבים ישירות למיכל האגירה. הבוצה העודפת נשאבת מדי פעם אל פתח הגלישה וממנו לקו השפכים. 

המים המטוהרים נשאבים עפ"י דרישה על ידי משאבה רב דרגתית, מתוצרת אירופאית, בלחץ של עד 4 אטמ' לצרכנים: הדחת אסלות או השקיה בלתי מוגבלת. ניתן  להזין  מי רשת  למיכל  האגירה דרך חיבור מפוקד, למקרה שספיקת המים האפורים אינה מספקת.

יתרונות המערכת:

 • איכות שלישונית: המערכת לוקחת מים אפורים ומפיקה מהם מים צלולים, נקיים ונטולי ריח, אשר עומדים בתקנים האירופאים המחמירים התואמים את הדרישות לאיכות מים מושבים, ע”פ ועדת ענבר וועדת הלפרין עלוני ואף עולים עליהם במספר פרמטרים.
 • חיסכון כפול: ניתן להשתמש במים האפורים לאחר שטוהרו גם להדחת אסלות, בנוסף להשקיית גינות, דשאים ועצים.
 • אחזקה פשוטה: שטיפת הממבראנות דרכן עוברים המים האפורים פעם או פעמיים בשנה בהתאם לספיקה.
  ניקוי עצמי של הממבראנות ע”י שטף בועות אוויר.
 • מודולאריות: המערכת ניתנת להתאמה לכמות ספיקה של מים אפורים מבית בודד ועד מספר לא מוגבל של דירות ומשתמשים. 
 • פתרון כולל: המערכת מהווה פתרון, החל מאיסוף המים האפורים, דרך שלב הסינון ועד האגירה לשימוש חוזר. 
 • תחזוקה מינימאלית: המערכת עצמאית ומטפלת במים האפורים ללא צורך בהתערבות. תחזוקה דו שנתית בלבד. 

 

דרישות כלליות להתקנה:

 • המים האפורים אסורים לשתייה ולרחצה! 
 • הפרדה בין צנרת מים שחורים וצנרת מים אפורים תבוצע ע”י שרברב ובאחריות הלקוח 
 • יש להתקין מחסום אל חוזר על צינור היציאה ממערכת המים האפורים לביוב 
 • יש להכין נקודת חשמל חיצונית מוגנת מים בסמוך למיקום מערכת המים האפורים, באמצעות חשמלאי מוסמך ובאחריות הלקוח 
 • אין לחבר בשום אופן חיבור צולב את מערכת ההשקיה של המים האפורים (צבע סגול) עם מערכת ההשקיה והטפטוף במים השפירים (בד”כ בצבע שחור/ חום)
 • חובת הצרכן לבדוק מראש התאמה לתקנות או לחוקים הקיימים

 

חלקי המערכת:

 • מערכת סינון מקדים למים אפורים 315
 • מיכל אגירת קולחים 315
 • משאבת הזנה 270 ל/ד
 • מיכל תהליך מים אפורים CLEARGREY 800 ליטר
 • ממברנה UF עד 1000 ליטר ביממה
 • מפוחים מתוצרת אירופאית
 • מערכת ואקום
 • משאבת בוצה
 • מיכל אגירה CLEARGREY 800 ליטר
 • משאבת לחץ לקולחים מסוננים 4 אטמ'
 • פרסוסטאט אוטומטי לשמירת לחץ רשת במערכת
 • מדי גובה ומצופים
 • ארון פיקוד ובקרה
 • שילוט והוראות הפעלה ואחזקה למערכת מים אפורים